Category Archives: Canto 12, Chapter 08: Markandeya’s Prayers to Nara-Narayana Rishi

Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 08: Markandeya’s Prayers to Nara-Narayana Rishi