Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 12, Text 23

SB 12.12.23

saukanyam catha saryateh
 kakutsthasya ca dhimatah
khatvangasya ca mandhatuh
 saubhareh sagarasya ca
 
Translation: 
 
The histories of Sukanya, Saryati, the intelligent Kakutstha, Khatvanga, Mandhata, Saubhari and Sagara are narrated.
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 12, Text 22
Srimad Bhagavatam Canto 12, Chapter 12, Text 24