Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 27, Text 28

We do not have any audio lectures for this sloka. Please help us.

SB 11.27.28

nandam sunandam garudam
 pracandam candam eva ca
mahabalam balam caiva
 kumudam kumudeksanam
 
Translation: 
 
One should worship the Lord’s associates Nanda and Sunanda, Garuda, Pracanda and Canda, Mahabala and Bala, and Kumuda and Kumudeksana.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 27, Text 27
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 27, Text 29