Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 27

SB 11.16.27

samvatsaro ’smy animisam
 rtunam madhu-madhavau
masanam margasirso ’ham
 naksatranam tathabhijit
 
Translation: 
 
Among the vigilant cycles of time I am the year, and among seasons I am spring. Among months I am Margasirsa, and among lunar houses I am the auspicious Abhijit.
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 26
Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 16, Text 28